Searchbar

Message

Lili Halo Decoration

SLEEP & DREAM

25.8.13


U F  kako sam umorna.
Stigla sam doma sa puta.
Jedva Ĩekam u krpe, naspavati se i sutra odmorna sjesti i pisati blog.


0 komentari:
Social Media